Simhastha Kumbh Mela
Nashik -Trimbakeshwar 2015

Akhadas

Vaishnava Panthiya Akhadas, Nashik

 • Shree Nirmohi Aai Akhada
 • Shree Nirvani Akhada
 • Shree Digambar Akhada

Saiva Panthiya Akhadas, Tryambakeshwar

 • Shree Shambhu Panch Darshan Juna Akhada
 • Shree Shambhu Panch Avan Akhada
 • Shree Shambhu Panch Agni Akhada
 • Shree Panch Darshan Atal Akhada
 • Shree Panchayati Akhada Anand Akhada
 • Shree Panchayati Akhada Niranjani Akhada
 • Shree Panchayati Akhada Mahanirwani
 • Shree Bada Udaria Akhada Nirvan
 • Shree Naya Udaria Akhada Nirvan
 • Shree Nirmay Panchayati Akhada